Cennik usług detektywistycznychKoszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem w zależności od jej rodzaju i zakresu usługi, a także czasu i środków technicznych niezbędnych do jej realizacji. Konsultacje i wstępna kalkulacja kosztów oferowana jest przez nasze wrocławskie biuro detektywistyczne bezpłatnie.

Zawarcie umowy w formie pisemnej gwarantuje Klientowi przejrzyste zasady rozliczeń i ustalenie szacunkowych kosztów, a ponadto umożliwia bieżące podejmowanie decyzji co do wykonywanych działań wpływających na ostateczną wartość usługi, jaką świadczy prywatny detektyw.

Wynegocjowana cena usługi zawiera w sobie: koszty przygotowania umowy, opracowanie planu działania, wykonanie usługi oraz sporządzenie sprawozdania końcowego wraz w załącznikami w postaci uzyskanych materiałów audio, foto i video.

W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu zlecenia istnieje możliwość jego realizacji w kooperacji, w której udział biorą inni detektywi oraz podmioty z dziedzin pokrewnych, w sposób umożliwiający optymalizację kosztów usługi.