Zakres usług detektywistycznych


OFERTA USŁUG, KTÓRE REALIZUJE NASZE BIURO:

 • Ujawnienie niewierności małżeńskiej/partnerskiej:

  • obserwacja partnera i weryfikacja wątpliwości co do jego wierności,
  • sporządzenie kompleksowej dokumentacji z przeprowadzonych czynności dla Sądu w celu uzyskania orzeczenia o winie małżonka, skutkującego możliwością uzyskania świadczenia alimentacyjnego,
  • udział w postępowaniu sądowym w celu potwierdzenia realizacji usługi detektywistycznej.
 • Obserwacja osób i miejsc:

  • rejestracja zdarzeń (foto, video, audio),
  • ustalenia miejsc przebywania osoby,
  • ujawnienia nieformalnych kontaktów towarzyskich,
  • prawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych,
  • zachowania osoby w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego,
  • prawidłowego sposobu zabezpieczenia miejsca,
  • faktycznego sposobu korzystania z miejsc i pomieszczeń,
  • ujawnienia niepożądanych zdarzeń,
  • ujawniania prowadzenia obserwacji przez inne osoby niż detektywi.
 • Ustalenia detektywistyczne dotyczące osób i mienia:

  • danych personalnych osoby,
  • miejsca zamieszkania osoby,
  • miejsca pobytu osoby,
  • miejsca zameldowania osoby,
  • miejsca pracy osoby,
  • osiąganych dochodów,
  • posiadanego majątku,
  • nieformalnych kontaktów,
  • sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem,
  • sposobu spędzania wolnego czasu,
  • przebywania małoletnich w miejscach i środowiskach niepożądanych (sekty, narkotyki),
  • weryfikacji potencjalnych pracowników,
  • miejsca przechowywania przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
 • Prywatny detektyw zajmuje się poszukiwaniem:

  • osób zaginionych,
  • osób uprowadzonych (w tym uprowadzenia rodzicielskie),
  • osób ukrywających się,
  • spadkobierców i krewnych.
 • Analityka procesowa:

  • weryfikacji zebranych materiałów i prawidłowości ich udokumentowania,
  • opracowanie algorytmu postępowania w celu poszukiwania, ujawniania i pozyskiwania nowych źródeł dowodowych w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych,
  • ustalanie świadków i innych źródeł dowodowych, które gromadzi detektyw,
  • opracowywanie wniosków dowodowych w oparciu o poczynione ustalenia.
 • Sprawy gospodarcze:

  • sprawdzanie podmiotów gospodarczych w zakresie dotyczącym: struktury prawnej i orgnizacyjnej, danych rejestracyjnych, wpisów w KRS, zajmowanych pomieszczeń, profilu działalności, kondycji finansowej,
  • ustalenia powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
  • poszukiwanie osób i podmiotów wyłudzających towary i usługi,
  • analiza i uzyskiwanie środków dowodowych w sprawach gospodarczych,
  • wykrywanie sprzecznych z prawem działań na szkodę podmiotów gospodarczych,
  • weryfikacja danych,
  • reprezentacja przez wrocławskie biuro detektywistyczne podmiotów gospodarczych przed organami ścigania (w ramach udzielonych pełnomocnictw).
 • Sprawy ubezpieczeniowe:

  • weryfikacja zdarzeń skutkujących wystąpieniem z roszczeniem odszkodowawczym,
  • ustalanie świadków zdarzenia i faktycznego przebiegu wypadków przez detektywa,
  • ustalenia w zakresie nieformalnych powiązań pomiędzy uczestnikami zdarzenia,
  • reprezentacja ubezpieczycieli przed organami ścigania (w ramach udzielonych pełnomocnictw).
 • Szkolenia dla firm i instytucji - uczestników postępowań prowadzonych w trybie KPA I KPK:

  • Taktyka i technika prowadzenia przesłuchań świadków - w polskiej procedurze karnej,
  • Świadek w postępowaniu przygotowawczym - prawa i obowiązki.