Analityka procesowa


Niekiedy w toku postępowania albo już na etapie przygotowywania i formułowania pozwu lub zawiadomienia o przestępstwie stajemy przed problemem dotyczącym odpowiedniego uszeregowania, udokumentowania i rozszerzenia zakresu posiadanych danych, szczególnie w sprawach z zakresu obrotu gospodarczego, trudnych do przedstawienia w związku ze skomplikowaną formułą zawierania umów. Jeśli masz taki problem - skorzystaj z usług detektywistytcznych.

Pomoc prywatnego detektywa posiadającego duże doświadczenie w zakresie zarówno gromadzenia dowodów, stosowania reguł wnioskowania jak i redagowania odpowiednich wniosków pozwala na rozszerzenie i uzupełnienie posiadanego materiału dowodowego, wskazanie realnych możliwości pozyskania określonych informacji oraz ich weryfikacji, a także wytyczenie najbardziej skutecznych dróg postępowania niezbędnych do wygrania sprawy. W tym pomoże Państwu biuro detektywistyczne.