Obserwacja miejsc przez detektywa


Jest to usługa detektywistyczna realizowana najczęściej w przypadku pojawienia się symptomów wskazujących na istnienie zagrożenia dla naszego życia, zdrowia, mienia lub też w celu poczynienia ustaleń w zakresie dotyczącym miejsca spędzania wolnego czasu przez naszych bliskich, pod kątem ujawnienia ewentualnych zagrożeń (używki, działalność sekt, zachowania chuligańskie).

Obserwacja miejsc przez prywatnego detektywa jest często ważną czynnością poprzedzającą podejmowanie decyzji biznesowych dotyczących w szczególności inwestycji związanych z obrotem nieruchomościami.

W zakresie czynności realizowanych przez biuro detektywistyczne na rzecz pracodawców obserwacja ma uzasadnienie w przypadku stwierdzenia braków magazynowych, podejrzeń co do prawidłowości prowadzonych przez pracowników rozliczeń finansowych, jak i nieuzasadnionego upuszczania miejsca pracy.