Obserwacja osób przez prywatnego detektywa


Obserwacja osób to jedna z podstawowych metod zdobywania informacji w zakresie dotyczącym zarówno życia prywatnego jak i zawodowego. Do jej prawidłowego przeprowadzenia, oprócz odpowiedniego wyposażenia technicznego, niezbędnym jest odpowiednia wiedza i doświadczenie prywatnego detektywa.

Prawidłowo przeprowadzona obserwacja umożliwia uzyskanie danych dotyczących miejsca zamieszkania i faktycznego miejsca pobytu osoby, źródeł zarobkowania, sposobu spędzania wolnego czasu jak i kontaktów towarzyskich oraz intymnych. Ponadto pozwala na ustalenie środowisk w jakich przebywa dana osoba, ewentualnych uzależnień, sposobu sprawowania opieki nad dziećmi.

W przypadku wykonywania usług detektywistycznych na potrzeby pracodawców, obserwacja pozwala na ustalenie stopnia zaangażowania pracownika (sposobu wykonywania pracy), a także wykrycie zachowań związanych z niezdrową konkurencją.

Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, w której mamy podejrzenie, iż sami jesteśmy obserwowani, co może wywoływać poczucie zagrożenia (z powodu potencjalnej możliwości dokonania włamania, uprowadzenia, bądź stalkingu) możliwym jest zlecenie do biura detektywistycznego obserwacji osób których zachowanie budzi nasze zaniepokojenie.