Poszukiwanie mienia przez prywatnego detektywa


Ta usługa detektywistyczna ma na celu poszukiwanie przedmiotów leasingowanych, wypożyczanych, użyczanych, oddanych na przechowanie, utraconych w wyniku przestępstwa. Ponadto realizacja czynności zmierzających do ustalenia składników majątkowych, ukrywanych w celu utrudnienia bądź uniemożliwienia przeprowadzania czynności egzekucyjnych, w tym także ustalenia w zakresie dotyczącym użytkowania mienia ruchomego oficjalnie stanowiącego własność innego podmiotu lub osoby.

Kompleksowe przeprowadzenie przez biuro detektywistyczne czynności pozwala na ustalenie miejsca w jakim znajdują się poszukiwane przedmioty, nawet w sytuacji gdy zostały one zbyte lub zalegalizowane na rzecz osób trzecich.

Skuteczność detektywa czynności poszukiwawczych w znacznym stopniu zależy od prawidłowego i szczegółowego opisu przedmiotów z podaniem ich numerów identyfikacyjnych, znaków i cech szczególnych.