Poszukiwanie osób przez biuro detektywistyczne


Jeżeli znajdziemy się w sytuacji w której nie możemy nawiązać kontaktu z daną osobą i nie możemy ustalić jej losów, miejsca przebywania i powodów zerwania kontaktów, a podejmowane samodzielnie próby nie dają rezultatu, wtedy koniecznym staje się skorzystanie z usług biura detektywistycznego.

Także w sytuacjach związanych z zaginięciem, uprowadzeniem, porwaniem osoby lub ustaleniem uczestników albo świadków zdarzeń, gdy niezbędnym wydaje się wspomożenie działań podejmowanych przez organy ścigania możemy zlecić taką usługę.

Prywatny detektyw po poinformowaniu odpowiednich organów ścigania (zgodnie z wymogami Ustawy "o usługach detektywistycznych") równolegle wykonuje czynności zmierzające do poczynienia stosownych ustaleń. Zapewnia to dokładne i wszechstronne sprawdzenie wszelkich, nawet szczątkowych informacji, a w rezultacie zwiększa szanse na osiągnięcie końcowego efektu.