Pomoc detektywa w sprawach karnych


Jeżeli staliśmy się ofiarą przestępstwa, a czynności wykrywawcze podjęte przez organy ścigania wydają się nam niewystarczające, możemy zlecić prywatnemu detektywowi wykonanie szczegółowych i drobiazgowych ustaleń związanych z miejscem, okolicznościami jak i świadkami zdarzenia.

Także wtedy, gdy staniemy się przedmiotem bezpodstawnych podejrzeń dokonania czynu zabronionego, a nie dysponujemy wystarczającymi środkami dowodowymi potwierdzającymi nasze zdanie, koniecznym może okazać się skorzystanie z pomocy biura detektywistycznego, które po zapoznaniu się ze sprawą zaplanuje i przeprowadzi czynności mające na celu zdobycie dowodów potwierdzających nasze stanowisko.

W każdej sprawie, w której toczy się postępowanie w oparciu o przepisy oprawa karnego, detektyw informuje odpowiednie organy o rozpoczęciu wykonania uslug detektywistycznych w tym samym zakresie.