Pomoc prywatnego detektywa w sprawach rozwodowych


Wykonywanie czynności zmierzających do weryfikacji wątpliwości co do wierności partnera, udokumentowania winy jednego z małżonków, szczególnie w celu uzyskania orzeczenia o winie co przekłada się na możliwość uzyskania świadczenia alimentacyjnego przez drugiego współmałżonka, a także ma wpływ na treść orzeczenia sądowego w zakresie dotyczącym sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi jak i zasad podziału majątku wspólnego. Zebrany przez prywatnego detektywa materiał dowodowy prezentowany jest w trakcie sprawy rozwodowej, a osoba uprawniona do świadczenia usług detektywistycznych, może występować w czasie rozprawy w charakterze świadka którego zeznania mogą stanowić często jedyny niepodważalny dowód w toczącym się postępowaniu.

Ponadto przez biuro detektywistyczne realizowane są czynności w zakresie dotyczącym zbierania dowodów niezbędnych do unieważnienia małżeństwa w oparciu o przepisy prawa kanonicznego.