Sprawy spadkowe prowadzone przez detektywa


Jest to czynności realizowana przez biuro detektywistyczne zarówno w zakresie dotyczącym ustalenia podmiotów uprawnionych do dziedziczenia jak i składników masy spadkowej. Przeprowadzenie powyższych usług detektywistycznych pozwala na określenie rzeczywistego kręgu spadkobierców (w przypadku dziedziczenia ustawowego i testamentowego), wraz z ustaleniami dotyczącymi aktualnego miejsca pobytu tych osób jak i faktycznych rozmiarów masy spadkowej, szczególnie w sytuacji gdy w momencie otwarcia spadku pojawiają się podejrzenia co do możliwości uszczuplenia masy spadkowej przez osoby nieuprawnione lub w sposób nieuprawniony.

Dokonanie przez prywatnego detektywa ustaleń w tym zakresie jest szczególnie uzasadnione gdy masa spadkowa (a w szczególności mienie ruchome) pozostawała przez dłuższy czas w dyspozycji osób nie budzących naszego zaufania lub nie możemy zapoznać się z treścią testamentu, który zgodnie z naszą wiedzą został sporządzony.