Szkolenia dla firm i instytucji - z zakresu procedury karnej


Prowadzenie działalności gospodarczej, publicznej jak i non-profit wymaga coraz częściej udziału w czynnościach procesowych przed organami ścigania. Aby udział w tych czynnościach gwarantował odpowiednie przedstawianie stanowiska reprezentowanego podmiotu, niezbędnym jest zdobycie odpowiedniego przygotowania.

W tym celu nasze biuro detektywistyczne realizuje szkolenia o następującym zakresie tematycznym:

  • świadek w postępowaniu karnym (podstawy prawne, prawa i obowiązki)
  • przygotowanie oraz udział w czynności przesłuchania świadka, przesłuchania w trybie art. 183§1kpk, konfrontacji, składania zawiadomienia o przestępstwie
  • metody przesłuchania świadka (polska procedura karna wraz z elementami przesłuchań FBI)
  • metody weryfikacji danych i prawidłowego redagowania oraz kierowania zawiadomienia o przestępstwie (właściwość rzeczowa i miejscowa)

Szkolenie te są usługą detektywistyczną, która jest przeprowadzana przez doświadczonego prywatnego detektywa. Prelegent prowadził uprzednio szkolenia min. dla Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.