Detektywistyczne ustalenia adresowe


To czynności przeprowadzane przez prywatnego detektywa dotyczące faktycznych adresów zamieszkania, przebywania, wykonywania pracy zarobkowej bądź prowadzenia działalności gospodarczej. Ustalenia tego typu są niezbędne do przeprowadzenia gdy istnieje rozbieżność pomiędzy rejestrowym a faktycznym miejscem przebywania lub prowadzenia działalności, jak i w przypadku konieczności ustalenia miejsca pracy. W takich ustaleniach pomoże Państwu właśnie biuro detektywistyczne.

Jeżeli osoba lub firma z którą łączy nas stosunek prawny zmienia miejsce pobytu lub siedzibę, pojawia się trudność z prowadzeniem z nią korespondencji, w tym także z kierowaniem pism procesowych jak i wskazaniem właściwego adresu na potrzeby organów i instytucji. Skorzystanie z usługi detektywistycznej ułatwia nam kierowanie korespondencji pod aktualny adres, co przyspiesza realizację naszych uprawnień, a także pozwala na redukcję kosztów sądowych.