Ustalenia majątkowe przez biuro detektywistyczne


Ustalenie przez prywatnego detektywa faktycznego statusu majątkowego, źródeł zarobkowania, posiadanych zobowiązaniach finansowych.

Decyzja o nawiązaniu kontaktów biznesowych, bądź wystąpieniu przeciwko danej osobie z roszczeniem procesowym, coraz częściej wymaga przeprowadzenia wcześniejszego wywiadu finansowego. Przeprowadzenie wywiadu finansowego przez biuro detektywistyczne ułatwia podjęcie decyzji o zasadności nawiązania współpracy, bądź celowości wystąpienia na drogę postępowania sądowego pod kątem realnych możliwości egzekucyjnych.

W sprawach dotyczących realizacji obowiązku alimentacyjnego ustalenie wysokości uzyskiwanych przez zobowiązanego dochodów ma istotny wpływ na wysokość przyznawanego świadczenia.

W przypadku uzyskiwania dochodów z nielegalnych źródeł lub wykonywania niezarejestrowanej działalności zarobkowej, jedynym sposobem pozyskania niezbędnych informacji jest zlecenie wykonania usługi detektywistycznej.