Wywiad gospodarczy


Biuro detektywistyczne oferuje przeprowadzenie wywiadu gospodarczego. Rozpoczęcie współpracy gospodarczej z nowym partnerem biznesowym wiąże się z ryzykiem, które można zminimalizować poprzez zlecenie wykonania odpowiednich czynności sprawdzających. Jest to szczególnie istotne w przypadku zawierania umów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Usługa detektywistyczna polegająca na sprawdzeniu podmiotu gospodarczego obejmuje weryfikację dokumentacji rejestrowej podmiotu, szczegółową analizę rocznych sprawozdań finansowych, rozliczeń z kontrahentami, składu osobowego organów statutowych oraz powiązań kapitałowych i osobowych.

Ponadto prywatny detektyw pozyskuje się opinie o firmie, a także wykonuje ustalenia w zakresie faktycznego miejsca prowadzenia działalności pod kątem funkcjonowania w formie biura wirtualnego bądź wskazania jako siedziby miejsca odbioru korespondencji.