Wywiad środowiskowy


Niekiedy przed nawiązaniem kontaktów prywatnych czy tez biznesowych chcemy sprawdzić z kim mamy do czynienia. Zlecenie prywatnemu detektywowi czynności w tym zakresie pozwala na pozyskanie informacji w miejscu zamieszkania, zatrudnienia bądź też w miejscu przebywania danej osoby. W tym pomoże Państwu nasze biuro detektywistyczne.

Także gdy osoba dla nas bliska zaczyna spotykać się z kimś kogo zachowanie budzi nasze wątpliwości i obawy, możliwym jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na temat tej osoby. Usługi detektywistyczne mające na celu uzyskanie danych w wyniku odpowiednio ukierunkowanych rozmów z sąsiadami, współpracownikami, bądź też osobami z bliższego lub dalszego kręgu znajomych pozwalają na uzyskanie wielu użytecznych danych na temat interesującej nas osoby, szczególnie w zakresie dotyczącym stylu życia, nawyków, ewentualnych uzależnień oraz opinii posiadanej w miejscu pracy bądź zamieszkania.